Học chức danh nghề nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu học nhanh, học mọi lúc của người học trung tâm Phương Nam đã đưa chương trình học ONLINE. Khóa học Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo viên để đáp ứng nhu cầu cho người dang có nhu cầu học.

Hotline 24/7
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon