Để đáp ứng cho những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. Ngày 05 tháng 4 năm 2021 bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 11/2021/TT-BGDĐT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2021. Thông tư này cho phép tổ chức và đào tạo Lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên Tiểu học.

1. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên Tiểu học.

*Mục tiêu chung :

Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên tiểu học người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học.

Góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông. 

*Mục tiêu cụ thể lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên Tiểu học

Về phẩm chất:

Tôn trọng và tin tưởng vào khả năng học tập và sự tiến bộ của học sinh; yêu thương học sinh, sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong học tập và cuộc sống; cam kết nuôi dưỡng và phát huy năng lực của mỗi học sinh; yêu nghề, tự hào với nghề, tận tâm với nghề; ý thức được sự cần thiết tự rèn luyện, tự phát triển nghề nghiệp…

Về năng lực giáo dục:

Vận dụng được kiến thức về tâm lý học, giáo dục học lứa tuổi học sinh tiểu học để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục học sinh tiểu học

Vận dụng được các kiến thức về giao tiếp sư phạm với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, học sinh và xã hội trong các hoạt động giáo dục; thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý hành vi để giúp phát triển nhân cách của học sinh tiểu học…

khoa-hoc-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-tieu-hoc
Khóa học giúp giáo viên vận dụng thực hành các hoạt động dạy học 

Về năng lực dạy học:

Vận dụng được kiến thức về tâm lý học tiểu học, giáo dục học tiểu học và lý luận dạy học môn học để dạy học ở cấp tiểu học; Phân tích được cấu trúc bài học, lựa chọn được nội dung dạy học phù hợp, theo định hướng phát triển năng lực.

Xác định được các phương pháp và kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, vận dụng để thực hành tổ chức các hoạt động dạy học; ứng dụng được công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học và hoạt động giáo dục

Mô tả và hệ thống được các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học nói chung và môn học cụ thể nói riêng

khoa-hoc-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-giao-vien-tieu-hoc
Khóa học giúp giáo viên vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Về năng lực định hướng sự phát triển học sinh

Tìm hiểu được đối tượng giáo dục, xác định được hướng phát triển của học sinh; hỗ trợ được học sinh phát triển; tư vấn cho cha mẹ học sinh về sự phát triển của học sinh

Về năng lực hoạt động xã hội:

Thực hiện đầy đủ các quy tắc ứng xử của nhà trường, xã hội, các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia các hoạt động trong cộng đồng nghề nghiệp; hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng; vận động được các lực lượng xã hội tham gia hoạt động giáo dục.

Về năng lực phát triển nghề nghiệp:

Thực hiện được hoạt động sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, có kỹ năng trao đổi, làm việc hợp tác phát triển chuyên môn; thực hiện được các hoạt động nghiên cứu sư phạm ứng dụng, tự học và tự bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn ở trường tiểu học.

Nhận thức đúng về phát triển nghề nghiệp bản thân, xây dựng được kế hoạch phát triển nghề nghiệp, đánh giá được kết quả phát triển nghề nghiệp của bản thân.

2. Khối lượng và cấu trúc lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên Tiểu học.

Lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên tiểu học đào tạo online kết hợp trực tiếp

a) Khối lượng chương trình

Tổng số: 35 tín chỉ, trong đó:
– Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.
– Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.
(01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

b) Cấu trúc chương trình

* Khối học phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ).

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Lý thuyết Thực hành
BB1 Sinh lý học trẻ em 2 20 20
BB2 Tâm Lý Học Giáo Dục 2 20 20
BB3 Giáo dục học 3 30 30
BB4 Giao tiếp sư phạm 3 15 60
BB5 Quản lý hành vi của HS 2 15 30
BB6 Quản lý nhà nước về giáo dục 2 15 30
Khối kiến thức chung (14 tín chỉ)

 

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Lý thuyết Thực hành
BB7 Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học 2 10 40
BB8 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS 3 30 30
BB9 Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các PP dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ) 3 15 60
BB10 Đánh giá HS 3 20 50
BB11 Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học 2 10 40
Khối kiến thức chuyên ngành (13 tín chỉ)
Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Lý thuyết Thực hành
BB12 Thực tập sư phạm 1 2 0 60
BB13 Thực tập sư phạm 2 2 0 60
Thực tập sư phạm (4 tín chỉ)
khoa-hoc-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-giao-vien-tieu-hoc-online
Khóa học đào tạo trực tiếp và cả online

*Khối học phần tự chọn (Chọn 02 trong 07 học phần)

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Tiết lý thuyết Tiết thực hành
TC1 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 15 30
TC2 Xây dựng môi trường giáo dục 2 15 30
TC3 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2 15 30
TC4 Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học 2 15 30
TC5 Phối hợp với gia đình và cộng đồng 2 15 30
TC6 Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội 2 15 30
TC7 Tổ chức hoạt động trải nghiệm 2 15 30
Khối học phần tự chọn (4 tín chỉ)

3. Đối tượng cần học lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên Tiểu học.

– Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dạy môn: Tin học, Thể dục, Tiếng anh, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật.

tham-gia-khoa-hoc-boi-duong-nghiep-vu-sp
Tham gia khóa học để trở thành giáo viên dạy bộ môn 

– Các đối tượng có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được miễn các học phần tương ứng đã được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ.

4. Để tham gia khóa học lớp bồi dưỡng NVSP cho GV Tiểu học cần những gì?

Để đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên Tiểu học cần hồ sơ bao gồm:

– 01 phiếu đăng ký (theo mẫu);
– 01 giấy khai sinh bản sao/ photo chứng thực;
– 01 CMND/CCCD photo chứng thực;
– 04 ảnh 3x4cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh)
– 01 bằng cấp liên quan + bảng điểm photo chứng thực

nop-ho-so-dang-ki-lop-hoc-nghiep-vu-su-pham-giao-vien-tieu-hoc
Nộp hồ sơ đăng kí tham gia khoa học Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học

5. Đăng ký đào tạo lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên Tiểu học tại đâu?

Nếu bạn đang cần tìm hiểu thêm về chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP hãy tìm đến Phương Nam để được hỗ trợ và biết thêm thông tin.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
Địa chỉ: số 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
📞: 0944.434.169 – 0947.247.778 – 0868.169.179dang-ky-ngay-png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline 24/7
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon