Quyết định 22/2006/QĐ-BGDĐT

Ngày 12 tháng 05 năm 200, Bộ trường BGDĐT ban hành chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm. Tại Quyết định này BGDĐT Ban hành Quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.

Quyết định 1978/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1978 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Quyết định được ban hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Luật Viên Chức

Tại Luật Viên Chức năm 2010, Chủ tịch Quốc Hội đề ra các quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT

Để đáp ứng cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT đã tốt nghiệp cử nhân chuyên nghành phù hợp. Tại thông tư 12/2021/TT-BGDĐT, Bộ trưởng BGDĐT ban hành ngày chương tình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS, THPT ngày 05/04/2021.

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT

Ngày 05 tháng 04 năm 2021, Bộ trưởng BGDĐT ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT. Tại Thông tư này Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiểu học.

Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT

Ngày 10 tháng 5 năm 2016 Bộ trưởng BGDĐT ban hành Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT. Quyết định này Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam (dành cho người lớn).

Quyết định 729/QĐ-BGDĐT

Quyết định 729/QĐ-BGDĐT Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hotline 24/7
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon