Quyết định 1978/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1978 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Quyết định được ban hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Luật Viên Chức

Tại Luật Viên Chức năm 2010, Chủ tịch Quốc Hội đề ra các quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Học chức danh nghề nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu học nhanh, học mọi lúc của người học trung tâm Phương Nam đã đưa chương trình học ONLINE. Khóa học Bồi Dưỡng Chuẩn Chức Danh Nghề Nghiệp Dành Cho Giáo viên để đáp ứng nhu cầu cho người dang có nhu cầu học.

Hotline 24/7
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon