Quyết định 22/2006/QĐ-BGDĐT

Ngày 12 tháng 05 năm 200, Bộ trường BGDĐT ban hành chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm. Tại Quyết định này BGDĐT Ban hành Quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn.

Luật Viên Chức

Tại Luật Viên Chức năm 2010, Chủ tịch Quốc Hội đề ra các quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT

Để đáp ứng cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT đã tốt nghiệp cử nhân chuyên nghành phù hợp. Tại thông tư 12/2021/TT-BGDĐT, Bộ trưởng BGDĐT ban hành ngày chương tình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS, THPT ngày 05/04/2021.

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT

Ngày 05 tháng 04 năm 2021, Bộ trưởng BGDĐT ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT. Tại Thông tư này Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiểu học.

Hotline 24/7
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon